Du kan tilby finansiering til alle som har fast inntekt og er over 20 år. Du kan også tilby til en Universitets- eller høgskolestudent som er over 18 år. 
Pris Cresco Access: Nominell rente: 19,20 %. Eff. rente 29,65 %, 15.000 o/ 12 mnd. Totalt 17.217,- Priser og betingelser gjelder per 01.03.2018, og kan bli endret.