Du forklarer at søknaden dessverre ikke kunne innvilges. Du vil ikke få vite avslagsgrunn, men kunden kan, hvis han føler behov for det, ringe inn og sjekke om det er noe han kan gjøre for å få søknaden innvilget. Du må da be kunden om å ringe selv tlf. 800 81 180.
Pris Cresco Access: Nominell rente: 19,20 %. Eff. rente 29,65 %, 15.000 o/ 12 mnd. Totalt 17.217,- Priser og betingelser gjelder per 01.03.2018, og kan bli endret.