Det er veldig viktig at du ivaretar rutinene rundt innsendelse av kontrakter. Alle kontrakter skal sendes inn i oppgjørskonvolutter. Disse blir mottatt på skannesenteret vårt. Når du sender inn kontrakter per epost, vil dette være avvik i rutinene og vil medføre lengre behandlingstid av kontraktene.

Pris Cresco Access: Nominell rente: 19,20 %. Eff. rente 29,65 %, 15.000 o/ 12 mnd. Totalt 17.217,- Priser og betingelser gjelder per 01.03.2018, og kan bli endret.